NutriClínica Doctora Costa << Recomanats del mes

El sucre que et beus...

 

Aquesta vegada parlarem d'un tema molt crític a nivell social, polític i també econòmic, vulguem o no. Parlarem de la disbauxa que hi ha en la venda i consum de begudes ensucrades. Disbauxa pel que són, per com ens repercuteix el seu consum a nivell patològic, i pel que se'n fa al respecte actualment a nivell administratiu i econòmic. Una situació molt "trista" que cal conèixer, per poder començar a arreglar cadascú el seu teulat; perquè no hi ha cap altra opció! 

Primer de tot, cal començar indicant què són les "begudes ensucrades". I es podria dir que ho són totes aquelles que, amb el seu consum, aporten un mínim de 50 Kcal cada 230 mL (així ho han definit alguns estudis). I, per tant, dins aquest grup hi tenim una gran diversitat de begudes presents actualment al mercat:

· que van des dels refrescs, carbonatats o no,

· a les begudes dirigides a esportistes (és a dir, les begudes isotòniques),

· passant per les begudes "energètiques" (aquelles que tenen substàncies excitants dels sistema nerviós, com són la cafeïna i la taurina, dins la seva formulació),

· també hi tenim aquí els batuts de lactis de xocolata, de maduixa, vainilla o els de lactis i fruites,

· i s'hi han d'incloure els nèctars i els sucs de fruites (tant els comercials com els casolans). Sí, també!  

A dia d'avui, en general, tots som conscients que consumim massa sucres, tant de forma directa (afegint-los com a tals) com indirecta (per ser un ingredient de moltíssims productes ultraprocessats). I tots coneixem quina és la seva "nocivitat" a grosso modo. Els estudis epidemiològics actuals observen que:

· el consum habitual de begudes ensucrades estan al darrera d'una major incidència de diabetis tipus 2 (inclús en persones que no tenen excés de pes),

· el consum de begudes ensucrades es relaciona amb un increment del perímetre abdominal; és a dir, de grassa visceral. I sabem que això està directament relacionat amb un risc incrementat de patir malalties cardíaques i de diabetis tipus 2.  

· se sap també que aquest consum de sucres, a través de les begudes ensucrades, també incrementa el risc de patir càries dental. I si existeix càries, com a conseqüència, podem tenir una problemàtica a l'hora de menjar i de comunicar-nos; i que pot repercutir a la nostra salut mental i física indirectament. Se sap que una mala dentició està relacionada amb problemes de baixa d'autoestima, d'ansietat, dolor bucal i, inclús, amb trastorns socials.

Però potser millor que posem xifres: dades recents del 2015, estimen que el consum de begudes ensucrades causa prop de 184.000 morts a la població adulta d'arreu del món cada any, per diverses causes (totes elles relacionades amb el contingut en sucres i la relació que es manté amb la promoció de l'obesitat). 

I més detalladament, i per comorbilitats derivades de l'excés de pes, podríem detallar-ho dient que, anualment:

· es produeixen unes 133.000 morts per diabetis mellitus tipus 2,

· 45.000 morts per malalties cardiovasculars,

· 6.540 morts per càncers. 

Està clar que aquestes dades poblacionals a nivell mundial no serveixen per dir que una persona que es beu, cada dia, tants mil·lilitres de begudes ensucrades segur que acabarà morint per alguna d'aquestes causes. No, això mai se sap! Però sí que hem de prendre o assumir aquestes dades per establir mesures o accions preventives i correctives, tant a nivell poblacional com a nivell individual, per a poder frenar la mortalitat derivada d'aquest consum excessiu. I per a poder avisar, a tota la població, de que el seu consum no és innocu, sinó que té unes conseqüències. Tampoc, amb això, vull dir que les begudes ensucrades siguin "tòxiques". 

Però sí que caldria que més governs nacionals (dels que ja han emprès mesures actualment) es posessin en marxa per a:

· crear accions educatives dirigides a la població, a nivell poblacional, com poden ser dictar que s'incloguin al·legacions de salut a l'envàs d'aquestes begudes ensucrades, per alertar sobre les conseqüències del seu consum, com es fa actualment en els paquets de tabac,

· o bé, posar uns imposts o taxes, com alguns països ja estan fent (Mèxic i Hungria), i que s'estima que haurien de suposar un increment del 20% del seu preu actual, per ajudar a fomentar una disminució del seu consum. I sobretot sabent que es tracta de productes processats que van dirigits especialment a una població molt vulnerable, fràgil i molt manipulable psicològicament com és la població infanto-juvenil (i que els hàbits alimentaris que s'adquireixin durant els primers anys de vida repercuteixen enormement en la salut durant l'etapa adulta). Aquesta proposta va ser feta el passat 11 d'octubre, per part de l'Organització Mundial de Salut (OMS). I, al respecte, aquests últims dies, com s'indica a diferents mitjans de comunicació, és una de les propostes del Govern de la Generalitat de Catalunya, en matèria pressupostària, per ajudar a impulsar hàbits saludables: un increment de 0,08 €/litre de begudes amb 5-8 g de sucres/100 mL; i 0,12 €/litre d'increment per begudes amb més del 8% de contingut de sucres. Amb aquesta taxa es preveu poder recaptar 41,3 milions d'euros anuals, que acabaran pagant els consumidors que no procurin una millora dels seus hàbits, evitant el consum d'aquestes begudes ensucrades.

I ara ens podem preguntar què passa amb les begudes edulcorades (les no ensucrades) i que, per tant, no aporten gens o poques Kcal. Ens podem preguntar si són una solució a tot aquest problema: la veritat és que no! Els refrescs "light" o "zero" no contenen sucres (d'acord!), però sí uns endolcidors com són bàsicament l'aspartam i l'estèvia (on el principi actiu endolcidor és l'esteviol). I es considera que no són la solució no perquè es consideri que aquests compostos endolcidors siguin tòxics o cancerígens (com corre a través de diferents mitjans i xarxes socials); sinó perquè, a dia d'avui, hi ha uns quants estudis que conclouen que existeix una possible implicació, a llarg termini, entre aquest tipus de begudes edulcorades i el risc d'obesitat. Se sap que, pel seu gust dolç, no es trenca aquesta relació emocional o d'apetència amb els aliments dolços (es reacciona a ells igual que com si es tractés de begudes ensucrades). I, com amb les altres, fa que l'alimentació de consumidors habituals tan de begudes ensucrades com d'edulcorades siguin incorrectes (des del punt de vista dietètico-nutricional). I que, per tant, a llarg termini, això acabi repercutint igualment a la qualitat i esperança de vida. 

Toca ara parlar del contingut en sucres de diverses begudes ensucrades. Compararem algunes representatives, i ho farem per cada 330 mL de beguda (que és el volum d'una llauna de refresc):

· suc de pinya (com a representant del suc de fruites): sabem que, a dia d'avui, no s'hi poden afegir sucres; només hi seran presents els d'origen de les fruites utilitzades com a matèria primera. Però, es tracta de "sucres lliures" i, per tant, cal incloure aquestes begudes (sucs i nèctars) dins la classificació. Per cada 330 mL, contenen uns 42 grams de sucre. És a dir, 10 cullerades de postres plenes de sucre. Alarmant!!!

· pel què fa als refrescs de llimona i taronja, escollim la Fanta Llimona: també conté 42 grams de sucres afegits. ¿T'imagines prendre directament 10 cullerades de sucre, una per una? Potser acabes avorrint el sucre de cop.  

· continuem amb un batut de xocolata de la casa Puleva: conté 40 grams de sucres. Una petita part dels sucres són de la lactosa de la llet utilitzada com a ingredient. Però, la resta, és sucre afegit. Conté l'equivalent a 9,5 cullerades de sucre.

· passant ara a un refresc de cola, una llauna de Coca-cola conté 35 grams de sucres. I això equival a prop de 8,5 cullerades de sucre a cada llauna.

· les begudes isotòniques (les dirigides a esportistes) no queden curtes en contingut de sucres. Per exemple una llauna d'Aquarius conté 26 grams de sucres (6 cullerades de postres plenes de sucre).

Sigui el que sigui allò que ens bevem, hem de considerar que els 40 ó 42 grams de sucres presents a un got de 330 mL d'aquestes begudes ensucrades ja suposen pràcticament el 100% dels sucres afegits que es recomanen prendre, com a màxim, al dia. Aquest màxim és de 50 g de sucres; que correspon al 10% de les Kcal totals diàries per a una persona adulta. I que per la població infanto-juvenil són màxim 40 grams (i més idealment màxim 20 grams de sucres afegits a diari). 

Per a fer-te una idea de quin consum de sucres fas amb la teva dieta (i no només amb els d'aquestes begudes), pots consultar aquesta calculadora elaborada per l'OCU (Organització de Consumidors i Usuaris). 

Mentre no s'apliquin mesures polítiques i legislatives que persegueixin la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia, el millor que podem fer, com a consumidors, és vetllar perquè els nostres hàbits de consum alimentari siguin els més correctes possible. Perquè de cos només en tenim un i l'hem de mantenir el més sa possible. 


Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista • NutriClínica Doctora Costa